Innkalling til Årsmøte 2023

Laksevåg Kajakklubb avholder årsmøte i klubbens lokaler 7. mars 2023, kl 19:00.

SAKSLISTE
1. Godkjenning stemmeberettigede
2. Godkjenning innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigenter, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2022
5. Regnskap 2022
6. Gjennomgang av innmeldte saker og diskusjon av eventuelle tilpasninger fra NIF (regeledringer)

7. Medlemskontingent
8. Budsjett 2023
9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være Styret i hende snarest og senest 21. februar 2023 og sendes til e-post: henning.karlsen@outlook.com

Som vanlig vil underlag til årsmøte legges ut på vår hjemmeside laksevaagkajakk.no senest 14 dager før årsmøte

Vennlig hilsen
STYRET i LAKSEVÅG KAJAKKLUBB
v/Henning Karlsen

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.