Saksliste Årsmøte 2022

Saksliste for årsmøte LKK 7.3.2022

 1. Stemmeberettigede
  Valg av dirigent og protokollfører
  Valg av personer til underskriving av protokoll (2 medlemmer). Godkjenning av møteinnkalling
  Godkjenning av saksliste/dagsorden/forretningsorden
 2. Organisasjonsplan
 3. Regnskap
 4. Årsmelding
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Utleiepriser
 7. Budsjett (lån og bruk av oppsparte midler)
 8. Eventuelt/Behandling av forslag og saker. Nedbetaling lånb. Reviderte lover og vedtekter gitt av NIF
 9. Valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite

Underlag i forbindelse med årsresultat, budsjett og navn på kandidater fra valgkomite kan fås ved henvendelse til styrets leder, Henning Karlsen henning.karlsen[@]outlook.com

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.