Saksliste og årsberetning til Årsmøtet 2023

Saksliste for årsmøte LKK 07.03.2023

 1. Stemmeberettigede
  Valg av dirigent og protokollfører
  Valg av personer til underskriving av protokoll (2 medlemmer). Godkjenning av møteinnkalling
  Godkjenning av saksliste/dagsorden/forretningsorden
 2. Organisasjonsplan
 3. Regnskap og kontrollkomiteens rapport
 4. Årsberetning
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Utleiepriser
 7. Budsjett 2023 og forvaltning av klubbens midler
 8. Eventuelt/Behandling av forslag og saker
 9. Valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite

Underlag i forbindelse med årsresultat, budsjett og navn på kandidater fra valgkomite kan fås ved henvendelse til styrets leder, Henning Karlsen henning.karlsen[@]outlook.com

Årsberetning 2022

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.