Styret i LKK 2021-2022

Henning Karlsen (leder), tlf.: 941 36 069 – epost: henning.karlsen[@]outlook.com
Vilhelm Viksøy (nestleder)
Ritwa Utne (kasserer)
Ron Sølberg (styremedlem)
Morten Sølberg (vara)
Oliver Karlsen (Trener representant)
Bernhard Langeland (aktives representant)