Årsmøte 2022

INNKALLING ÅRSMØTE 2022

Laksevåg Kajakklubb avholder årsmøte i klubbens lokaler mars 7 mars 2022, kl 19:00.

SAKSLISTE
1. Godkjenning stemmeberettigede
2. Godkjenning innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigenter, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2021
5. Regnskap 2021
6. Gjennomgang av innmeldte saker og diskusjon av eventuelle tilpasninger fra Norges padleforbund
7. Medlemskontigent
8. Budsjett 2022
9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være Styret i hende snarest og senest 21. februar og sendes til e-post: henning.karlsen[@]outlook.com

Som vanlig vil underlag til årsmøte legges ut på vår facebookside og hjemmesiden laksevaagkajakk.no senest 14 dager før.

Vennlig hilsen
STYRET i LAKSEVÅG KAJAKKLUBB
Henning Karlsen
Leder

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.