INNKALLING ÅRSMØTE 2024

NB; ny dato!
Laksevåg Kajakklubb avholder årsmøte i klubbens lokaler 19. mars 2024, kl. 19:00.

SAKSLISTE (oppdatert 12.03.24)

  1. Stemmeberettigede

-Valg av dirigent og protokollfører

– Valg av personer til underskrift av protokoll (2medlemmer)

-Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjenning av saksliste/dagsorden og forretningsorden

2. Organisasjonsplan

3.Regnskap og kontrollkomiteens rapport

4. Årsberetning

5. Fastsettelse av medlemskontingent

6.Fastsette priser for foreldre som reiser/overnatter med klubb

7. Budsjett 2024 og forvaltning av klubbens midler

8. Eventuelt/behandling av forslag og saker.

9. Valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite


Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være Styret i hende snarest og senest 19. februar 2024 og sendes til e-post: bernhardle2003[@]gmail.com

Som vanlig vil underlag til årsmøte legges ut på vår hjemmeside laksevaagkajakk.no senest 14 dager før årsmøtet.

Vennlig hilsen
STYRET i LAKSEVÅG KAJAKKLUBB
J. Bernhard L. Eide

Oppdatert 28.02.2024

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.