Styret i LKK 2015-2016

Henning Karlsen (leder), tlf.: 941 36 069 – epost: henning.karlsen[@]outlook.com
Christian Stoutland (nestleder), tlf.: 466 65 510
Harald Karlsen (kasserer)
Anne Jorunn Langeland (medlem)
Monica Blanco (medlem)
Ritwa Utne (vara)
Ron Sølberg (vara)
Ola Erland Nordtveit (aktives representant)