Håndbok for medlemmer

Håndboken er ment å være til hjelp for alle brukere av LKKs idrettsanlegg.

Alle utøvere/medlemmer må være kjent med Håndbokens innhold.

Håndbok LKK 2017