Årsmøte i LKK 13 mars kl 1900 i klubbens lokaler

LKK avholder årsmøte tors den 13 mars 2014 kl 1900 i klubbens lokaler
Alle medlemmer i klubben er velkommen, det blir enkel servering under møtet.

Agenda for årsmøtet:
• Godkjenne sakslisten
• Valg av dirigent og referent(er)
• Godkjenne de fremmøtte medlemmene
• Behandle Årsberetningen 2013
• Behandle regnskap 2013
• Fastsette kontingent for 2014
• Behandle evt innkomne saker
Vedtektsgjennomgang / evt endringer / tilpasninger
• Behandle budsjett og evt handlingsplan
• Nedsette prosjektgrupper for perioden
• Valg av styrerepr, aktives repr, valgkomite og revisor.

For styret
Øyvind Sølberg sr
Leder

 

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.