ÅRSMØTE LKK 2013

LKK avholder årsmøte tors den 21 feb 2013 kl 1900.
Alle medlemmer i klubben er velkommen, det blir enkel servering under møtet.

Agenda for årsmøtet:
• Godkjenne sakslisten
• Valg av dirigent og referent(er)
• Godkjenne de fremmøtte medlemmene
• Behandle Årsberetningen 2012
• Behandle regnskap 2012
• Fastsette kontingent for 2013
• Behandle evt innkomne saker
Vedtektsgjennomgang / evt endringer / tilpasninger
• Behandle budsjett og evt handlingsplan (se årsberetning 2012)
• Nedsette prosjektgrupper for perioden
• Valg av styrerepr, aktives repr, valgkomite og revisor.

For styret
Øyvind Sølberg sr
Leder

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.