ÅRSMØTE LKK 2013

LKK avholder årsmøte mandag den 29. april kl. 18.00.
Alle medlemmer i klubben er velkommen, det blir enkel servering under møtet.

Agenda for årsmøtet:
• Godkjenne sakslisten
• Valg av dirigent og referent(er)
• Godkjenne de fremmøtte medlemmene
• Behandle Årsberetningen 2012
• Behandle regnskap 2012
• Fastsette kontingent for 2013
• Behandle evt innkomne saker
Vedtektsgjennomgang / evt endringer / tilpasninger
• Behandle budsjett og evt handlingsplan (se årsberetning 2012)
• Nedsette prosjektgrupper for perioden
• Valg av styrerepr, aktives repr, valgkomite og revisor.

Medlemmer kan få oversendt sakspapirer til årsmøtet ved å sende epost til leder i Laksevåg Kajakklubb, Øyvind Sølberg sr; o-soelbe[@]online.no

For styret
Øyvind Sølberg sr
Leder

 

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.