Økonomi

Refusjonsskjema til bruk for utlegg. Fylles ut og sendes kasserer, enten elektronisk (Excel-filen), eller for hånd (pdf-filen):
Refusjonsskjema LKK (Excel-fil. Last ned på din maskin, fyll ut og send kasserer; hahe-k [@]online.no).
Refusjonsskjema LKK (Pdf-fil. Last ned, skriv ut og fyll i for hånd. Send kasserer).