Økonomi

Medlemskontingent 2021

Alle medlemmer må registrere seg på Min idrett. Dette er Norges Idrettsforbund portal for medlemsregistrering. Betaling av medlemskontingent vil også foregå gjennom Min Idrett.

https://medlemskap.nif.no

Refusjonsskjema til bruk for utlegg. Fylles ut og sendes kasserer, enten elektronisk (Excel-filen), eller for hånd (pdf-filen):
Refusjonsskjema LKK (Excel-fil. Last ned på din maskin, fyll ut og send kasserer; ritwaau [@] gmail.com
Refusjonsskjema LKK (Pdf-fil. Last ned, skriv ut og fyll i for hånd. Send kasserer).